2.17. Отримання зображення за допомогою збірної лінзи.


Побудова зображення точки, розміщеної поза головною оптичною віссю збиральної лінзи.


а) Точка розташована за фокальною площиною збиральної лінзи.
План побудови зображення точки А:
1. Проводимо (червоний) промінь паралельний до головної оптичної осі до перетину з лінзою.
2. Після заломлення через лінзу він пройде через фокус (точку F на головній оптичній осі лінзи), що розташований з іншого боку.
3. Проведемо промінь, що не заломлюється (синій).
4. Зображенням точки А буде точка А1, що знаходиться на перетині заломленої частини червоного променя та синього променя.
Зображення: дійсне.

б) Точка розташована між оптичним центром збиральної лінзи та
фокальною площиною.
План побудови зображення точки А:

1. Проводимо (червоний) промінь паралельний до головної оптичної осі до перетину з лінзою.
2. Після заломлення через лінзу він пройде через фокус (точку F на головній оптичній осі лінзи), що розташований з іншого боку.
3. Проведемо промінь, що не заломлюється (синій).
4. Та заломлена частина червоного променя і синій промінь не перетинаються, тому продовжимо їх пунктиром в іншому напрямку.
Знайдемо точку перетину А1.
Зображення: уявне.

в) Побудова зображення точки, розміщеної на головній оптичній осі
збиральної лінзи.
План побудови зображення точки А:

1. Через точку А проведемо довільний промінь (червоний).
2. Для променя, що має довільний напрямок, визначимо відповідну точку фокусу. Для цього через головний фокус, що розташований з іншого боку лінзи, проведемо фокальну площину та синій промінь, який паралельний до червоного променя і проходить через оптичний центр лінзи (той, що не заломлюється).
3. На перетині променя, що не заломлюється (синього) та фокальної
площини ставимо точку F1, через яку проводимо заломлену частину червоного променя.
4. Точка перетину заломленої частини червоного променя і головної оптичної осі А1 і є зображенням точки А.
Зображення: дійсне.

Побудова зображення предмета в збиральній лінзі.

Щоб побудувати зображення предмета в лінзі потрібно побудувати зображення кожної його точки. Якщо предмет позначено схематично напрямленим відрізком, то достатньо побудувати зображення крайніх точок, а потім їх сполучити, позначивши верх утвореного зображення.Завдання для самоперевірки.

Немає коментарів:

Дописати коментар