2.16. Формула тонкої лінзи


Існує математична залежність між відстанню d від предмета до лінзи, та відстанню f від зображення предмета до лінзи та фокусною відстанню F лінзи.
Ця залежність називається формулою тонкої лінзи й записується так:
d - відстань від предмета до лінзи;
f - відстань від зображення до лінзи;
F - фокусна відстань.
Правило знаків:
- перед 1/F ставиться знак «+», якщо лінза збірна, і «–», якщо лінза
розсіяна;
- перед 1/f ставиться знак «+», якщо зображення дійсне, і «–»,
якщо воно уявне;
- перед 1/d ставиться знак «+», якщо предмет дійсний (на лінзу падає
розбіжний пучок променів), і «–», якщо предмет уявний (на лінзу падає
збіжний пучок променів).

Завдання для самоперевірки
Немає коментарів:

Дописати коментар